TRANSPARENTNOST

ISPLATE IZ PRORAČUNA
Grafički prikaz:

Rezultati pretrage:
Isplatitelj OIB Naziv Konto Konto naziv Općina Datum Godina Iznos (Eur)